බෝ නොවන රෝග පාලනය

 • සුවනාරී සෞඛ්‍යය

වයස අවුරුදු 35 ට වැඩි කාන්තාවන්ට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන අතර, වයස අවුරුදු 60 දක්වා වන, සායනයට පැමිණෙන සියලුම කාන්තාවන්ට දියවැඩියාව හා අධි රුධිර පීඩනය වැනි බෝනොවන රෝග  සඳහා  ඇති අවධානම සම්බන්ධව පරීක්ෂාවට ලක්කරනු ලබයි. මීට අමතරව කාන්තාවන් සදහා ගැබ් ගෙල පිළිකා සහ පියයුරු පිළිකා පරීක්ෂණ විශේෂ අවධානයකින් සිදුකරනු ලබයි. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරීන් සඳහා උත්සවයක් පවත්වමින් සුවනාරී සේවාව අගයනු ලැබිණි.

 • වෘත්තීය සෞඛ්‍ය‍ය හා පාරිසරික සෞඛ්‍යය

 ආහාරවල ස්වස්ථතාවය හා සනීපාරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් නිරන්තර අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.

 • ආහාරවල ස්වස්ථතාවය

ආහාර වල ස්වස්ථතාවය පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටුයතු කිරීම  සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී හා මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන්ගේ වගකීම වේ.මේ අනුව ආහාර සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් සියලුම ආපනශාලා, ආහාර අලෙවිසැල් හා ආහාර අළෙවිකරුවන් සම්බන්ධව පරික්ෂාකර නියාමනය කෙරේ. ආහාර ස්වස්ථතාව නිසි අයුරින් පවත්වා ගැනීම සම්බන්ධ මාර්ගෝපදේශයද මේ වන විට ලබා දී ඇත.

 • සනීපාරක්ෂාව

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් හරහා සිය ප්‍රදේශයට අදාළ සියලුම ජල හා වැසිකිලි පහසුකම් පරීක්ෂාවට ලක්කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

බෝනොවන රෝග පාලනය

2017 වර්ෂයේ  බස්නාහිර පළාත තුළ වාර්තාවූ බෝනොවන රෝගයන්ගෙන් පෙළෙන රෝගීන්සංඛ්‍යාව පළාතේ මුළු ජනගහනයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස පහත පරිදි වේ.

දිස්ත්‍රික්කය හෘද රෝග අධි රුධිර පීඩනය ඇදුම පක්ෂභාගය දියවැඩියාව පිළිකාව  

අධි කොලෙස්ටරෝල්

 

 

නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය

සිරෝසිස්
කොළඹ 2.9 11.7 5.6 0.3 9.2 0.4 8.5 0.3 0.1
ගම්පහ 2.5 9.3 4.9 0.6 7.5 0.5 5.9 0.4 0.0
කළුතර 2.5 9.5 5.6 0.4 7.0 0.2 7.0 0.3 0.0
බස්නාහිර පළාත 2.6 10.2 5.4 0.4 7.9 0.4 7.1 0.3 0.0

(NCD data aggregation and analysis software 2017)

 • බෝ නොවන රෝග පාලනය උදෙසා සුව දිවි සායන හරහා කටයුතු කරමින් පවතී. මීට අමතරව කොළඹ හා කළුතර දිස්ත්‍රික්ක දෙක සඳහා ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථාන 2 ක් ඉදිකිරීම සදහා රුපියල් මිලියන 50 ක මුදලක් වෙන් කර ඇති අතර මේවන විට කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.
 • කාර්යමණ්ඩලයබලගැන්වීම.

ආයතනික කාර්ය මණ්ඩලය සමීප අධීක්ෂණයකට හා ඇගයීමකට ලක් කරයි. සීමිත සම්පත් භාවිතය තුළින් උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රමෝපායන් මෙන්ම රාජ්‍ය ආයතනයන්හි එකමුතුව මඟින් කාර්යයන් සිදුකිරීමට ක්‍රමෝපායන් හඳුනාගෙන ඒ අනුව කටයුතු කර ඇත.

 • කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සෞඛ්‍ය ආයතනවල සේවයේ නියුතු නිලධාරීන්ගේ නවතම සොයා ගැනීම් ඉදිරිපත් කිරීමට හා දැනුම බෙදා ගැනීමේ වැඩසටහනක් ලෙස පර්යේෂණ සංසඳයක් පවත්වන ලදී. (Symposium)
 • කළුතර ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂ බල ප්‍රදේශයට අයත්  ආයතන හා නිලධාරීන් ඇගයීම් උළෙලක් පැවැත්වීම.
 • බස්නාහිර පළාත තුළ සෞඛ්‍ය ආයතනවල සේවයේ නියුතු නිලධාරීන්ගේ නවතම සොයා ගැනීම් ඉදිරිපත් කිරීමට හා දැනුම බෙදා ගැනීමේ වැඩසටහනක් ලෙස පර්යේෂණ සංසඳයක් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. (Western Province Research Symposium)
 • නිල නිවාස ඉදිකිරීම හා නවීකරණය කිරීම
 1. මීගහතැන්න දිසා රෝහලේ සහ බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය රෝහලේ  දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරී නිල නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීම.
 2. හෝමාගම මූලික රෝහලේ , පිඹුර මූලික රෝහලේ සහ හොරණ මූලික රෝහලේ වෛද්‍ය නිලධාරී නිල නිවාසයන් ඉදි කිරීම.
 3. පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 4. රසවින්දනාත්මක වැඩසටහන් පැවැත්වීම.
 5. කළුතර ප්‍රාදේශිය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂ කොට්ඨාසයේ සෞඛ්‍ය ආයතන අතර ක්‍රිකට් තරගාවලියක් පැවැත්වීම.
 6. යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම.යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම යටතේ රෝහල් හා සායන වල යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම, ගුණාත්මක සත්කාරක සේවාවක් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ සපයා දීම, සියලුම රෝගීන්ගේ දත්ත ගබඩා කිරීම සම්බන්ධ ක්‍රමවේදයන් වැඩිදියුණු කිරීම, ඖෂධ බෙදා හැරීම සම්බන්ධ විධිමත් ක්‍රියාමාර්ගයන් ඇති කිරීම ආදිය  සඳහා අවශ්‍ය දර්ශකයන් හඳුනාගෙන ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කර ඇත.මේ යටතේ පහත ක්‍රියාකාරකම් සිදු කර ඇත.
   • බියගම ප්‍රාදේශීය රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශය ඉදිකිරීම, දොම්පේ දිසා රෝහලේ, මීගහතැන්න දිසා රෝහලේ හා ගෝනදූව ප්‍රාදේශීය රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශය හා හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකය ඉදිකිරීම මෙන්ම  කොස්ගම මූලික රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකයේද වැඩ නිමවෙමින් පවතී.
   • වර්තමානයේදී වඩාත් බහුල රෝගයක් ලෙස වකුගඩු රෝගය හැඳින්විය හැකිය. වකුගඩු රෝගයෙන් පෙළෙන රෝගීන්ගේ රුධිරය පිරිසිදු කිරීම සඳහා රුධිර කාන්දුකරණ ඒකක පිහිටුවීම ඉතා අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තකි. මේ සඳහා ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල, වතුපිටිවල මූලික රෝහල, හොරණ මූලික රෝහල, හෝමාගම මූලික රෝහල යන රෝහල්වල රුධිර කාන්දුකරණ ඒකක පිහිටුවීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත.
   • කළුතරදිස්ත්‍රික්කයේහල්වතුර, ඩෙල්කිට්, ‍පොසෙස්ටර් වතු රෝහල් සංවර්ධනය කර ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට කටයුතු සිදු කර ඇත.
   • අවිස්සාවේල්ල හා හෝමාගම මූලික රෝහල් සඳහා වෛද්‍ය වාට්ටු සඳහා ඔක්සිජන් නල සැපයුම් ලබා දෙන ලදී.
   • රෝහල් සඳහා ප්‍රමුඛ සැලසුම්නිර්මාණය කිරීම
   • හොරණ, පානදුර, මූලික රෝහල් සහ කේතුමතී කාන්තා රෝහල සදහා නිර්වින්දන යන්ත්‍ර 5 ක් (Anaesthetic Machine) ඇණවුම්කරඇත.
   • පානදුර මූලික රෝහලේ laparoscope යන්ත්‍රය වැඩි දියුණු කිරීම.
   • පානදුර හා හොරණ මූලික රෝහල් සඳහා සංවෘතක යන්ත්‍ර ඇණවුම් කර ඇත.
   • හොරණ මූලික රෝහල සඳහා ඇසේ සුද ඉවත් කිරීමේ ශල්‍යකර්මයට අවශ්‍ය වන Pachoයන්ත්‍රයක් ලබාදීම
   • හොරණ මූලික රෝහල සඳහා CT Scannerයන්ත්‍රයක් ලබාදීම
   • ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය ආයතන සඳහා වෛද්‍ය උපකරණ ලබාදීම.
   • ETU සඳහා අවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ ලබාදීම.
   • කේතුමති කාන්තා රෝහලේ සූතිකාගාරය හා වාට්ටු සංකීර්ණය නවීකරණය කිරීම.
   • රත්මල්ගොඩ, ගෝනපොල, වීදියගොඩ, බෝතලේගම,වගවත්ත, රේරුකාන , පහල හෙවෙස්ස, දියකඩුව මාතෘ හා ළමා සායන නවීකරණ කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.
   • හොරණ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය ඉදිකිරීම
   • වාද්දුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය ඉදිකිරීම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.