நல்வரவு!ආයුබෝවන්! Welcome!

 

Governor-6 min Minister-Photo secretary-2
கொளரவ ஆளுநர்
திரு. அவர்கள்
அமைச்சு செயலாளர்
திரு. எச்.ஜீ.ஜீ.ஜே. தர்மசேன
கௌரவ மாகாண சுகாதார அமைச்சர்
திரு. சுமித்லால் மென்திஸ் அவர்கள்
அமைச்சு செயலாளர்
திரு. எச்.ஜீ.ஜீ.ஜே. தர்மசேன
Provincial Director of Health Services
Dr.Anil Samaranayake
எங்கள் பணி
உற்பத்தித் திறன்இ போதுமான மற்றும் பண்புசார் தன்மையூள்ள சுகாதார மேம்பாடுஇ நோய்த்தடுப்புஇ நோய் சிகிச்சை மற்றும் புனர்நிர்மாணம் என்ற சுகாதார சேவையில் சிறந்த தொடர்பொன்றின் மூலம் மேல்மாகாணத்தின் மக்களுக்கு மிகவூம் சிறந்த சுகாதார தன்மையொன்றைப் பெற்றுக்கொடுத்தல்.
எங்களின் நோக்கு
மேல் மாகாணத்தின் பயனுள்ள பொருளாதார சமூக மற்றும் ஆண்மீக அபிவிருத்தியொன்றை ஏற்படுத்துவதற்காக சுகாதாரம் பொருந்திய மக்களை தோற்றுவித்தல்.

“உற்பத்தித் திறனுடன் பயனுள்ளதான மாற்றத்தை நோக்கி”

மேல்மாகாணத்தின் சுகாதார சேவைப் பணிப்பாளர் அலுவலக உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றௌம்.

Last updated: May 15, 2018 at 5:29 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *