SLgovLogo සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය - බස්නාහිර පළාත
சுகாதார சேவை பணிப்பாளர் காரியாலயம் - மேல் மாகாணம்
Office of the Provincial Director of Health Services - Western Province
SLgovLogo
සිංහලෙන් බලන්න தமிழில் பார்க்கவும் View in English
ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල
Regional Directors of Health Services
   
  කොළඹ
கொழும்பு
Colombo
ගම්පහ
கம்பஹா
Gampaha
කළුතර
களுத்துறை
Kalutara