SLgovLogo සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය - බස්නාහිර පළාත
சுகாதார சேவை பணிப்பாளர் காரியாலயம் - மேல் மாகாணம்
Office of the Provincial Director of Health Services - Western Province
SLgovLogo
මුල් පිටුව ටෙන්ඩර් සහ මිලදී ගැනීම්
ආයතන සම්බන්ධතා ලැයිස්තුව
රෝහල්
කොළඹ ගම්පහ කළුතර
වර්ගය ආයතනය දුරකථන ආයතනය දුරකථන ආයතනය දුරකථන
දිස්ත්රික් මහ රෝහල ගම්පහ DGH 0362222261-62
මීගමුව DGH 0312222261-62
මූලික රෝහල - වර්ගය A අවිස්සාවේල්ල BH 0362222261-63 වතුපිටිවල BH 0332280261-62 හොරණ BH 0342261261
හෝමාගම BH 0112855200 පානදුර BH 0382232261
මූලික රෝහල - වර්ගය B කිරිබත්ගොඩ BH 0112911493 පිඹුර BH 0342244461
මීරිගම BH 0332273261
ප්‍රාදේශීය රෝහල - වර්ගය A වෑතර DH 0112704277 දිවිලපිටිය DH 0312246261 ඉංගිරිය DH 0342269261
දොම්පේ DH 0112409544 මතුගම DH 0342247261
මිනුවන්ගොඩ DH 0112295261
ප්‍රාදේශීය රෝහල - වර්ගය B මාලිගාවත්ත DH 0112435448 රදාවාන DH 0332267261 බදුරලිය DH 0342244235
මොරටුව DH 0112645231 බණ්ඩාරගම DH 0382288261
නවගමුව DH 0112415225 බුලත්සිංහල DH 0342283161
පාදුක්ක DH 0112859095 ගලපාත DH 0342251444
පිළියන්දල DH 0112614264 ඉත්තපාන DH 0342274460
තලංගම DH 0112862313 මීගහතැන්න DH 0342284061
ප්‍රාදේශීය රෝහල - වර්ගය C කොස්ගම DH 0362255061 බියගම DH 0112487524 දොඩංගොඩ DH 0342281654
අතුරුගිරිය DH 0112561229 බොකලගම DH 03322702283 ගෝනදුව DH 0382232561
ජා ඇල DH 0112236328 හල්තොට DH 0342252045
මල්වතුහිරිපිටිය DH 0332279261 කටුගහහේන DH 0342245576
උඩුපිල DH 0112402237 නෙබොඩ DH 0342242123
ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකක
කොළඹ ගම්පහ කළුතර
වර්ගය ආයතනය දුරකථන ආයතනය දුරකථන ආයතනය දුරකථන
ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකක අංගොඩ අලවල 0335678287 බෙල්ලන
අංගම්පිටිය අඹේපුස්ස හොරවෙල
බොරලැස්ගමුව ආඬිඅම්බලම කෙසෙල්වත්ත
බ්‍රාහ්මණගම අනුරාගොඩ පනාපිටිය
දැඩිගමුව බඩල්ගම තීනියාවෙල
දෙමටගොඩ බෙම්මුල්ල 0332246262 වාද්දුව 0382232027
ජන කලා මධ්යස්ථානය දේවාලපොල වරකාගොඩ 0342242085
ගංගොඩවිල දූනගහ 0312246262
හල්පේවත්ත ගනේමුල්ල
හංවැල්ල හල්පේ - කටාන
කඩුවෙල හල්පේ – මීරිගම
කොලොන්නාව හැඳල 0112933212
කොරලවැල්ල හුණුපිටිය
මාදිවෙල කඩවත
මීගොඩ කල්-එළිය
මිරිහාන කලගෙඩිහේන
නුගේගොඩ කඳවල-කටාන
ඔබේසේකරපුර කටුනායක
පන්නිපිටිය කොච්චිකඩේ
පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය කෝරස 0332290542
පින්නවල කොටදෙණියාව
රත්මලාන මාදෙල්ගමුව
රත්මලාන (දුම්රිය) මාලදෙණිය
රුක්මල්ගම මාලිගාතැන්න
සේදවත්ත මල්වාන
තුම්මෝදර මණ්ඩාවල
වග මීතිරිගල 0332267161
වැල්ලම්පිටිය මුද්දරගම
වේරගල නම්බුළුව 0332285794
පල්ලෙවෙල
පස්යාල 0332285780
පෑලියගොඩ
පූගොඩ 0112405262
රද්දොළුගම
සීදුව
සිංහාරමුල්ල 0112914782
තලාහේන 0312233176
තිහාරිය
ඌරාපොල
උස්වැටකෙයියාව
වේයන්ගොඩ
වෑකඩ
වැලිවේරිය
වෑවල්දෙණිය
MOH කාර්යාල
කොළඹ ගම්පහ කළුතර
වර්ගය ආයතනය දුරකථන ආයතනය දුරකථන ආයතනය දුරකථන
MOH කාර්යාල බත්තරමුල්ල අත්තනගල්ල 0332287278 අගලවත්ත 0342249016
හෝමාගම 0112855244 බියගම 0112489785 බණ්ඩාරගම 0382290154
බොරලැස්ගමුව 0115524450 දිවුලපිටිය 0312246007 බුලත්සිංහල 0342283158
දෙහිවල 0112723290 දොම්පේ 0112404769 දොඩන්ගොඩ 0342285941
හංවැල්ල 0362253502 ගම්පහ 0332222278 හොරණ 0342261278
කඩුවෙල 0112571463 ජා-ඇල 0112237525 ඉංගිරිය 0342268177
කහතුඩුව 0112705777 කටාන 0312238490 මදුරාවෙල 0342244478
කොලොන්නාව 0112411281 කටුනායක 0112256256 මතුගම 0342247278
මහරගම 0112843588 කැලණිය 0112914782 පාලින්ද නුවර 0342244478
මොරටුව 0112645483 මහර 0112973506 පානදුර 0382232278
නුගේගොඩ 0112852718 මිනුවන්ගොඩ 0112295278 වලල්ලාවිට 0342284456
පාදුක්ක 0112859097 මීරිගම 0332273278
පිළියන්දල 0112708553 මීගමුව 0312224467
පිටකෝට්ටේ 0112862973 රාගම 0112958035
රත්මලාන සීදුව 0112252660
වත්තල 0112933212
Visitor count to this page:  37
 
ලිපිනය: ඇමතුම් විස්තර: බාහිර සබැඳි: තොරතුරු පද්ධති:

මාලිගාවත්ත ලේකම් කාර්යාලය ගොඩනැගිල්ල,
තැ. පෙ. 876
කොළඹ 10

දුරකථන:- +94112434660
ෆැක්ස්:- +94112478872
ඊමේල් :- info@healthdept.wp.gov.lk  

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය - සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
රජයේ තොරතුරු මධ්යස්ථානය
ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය (බස්නාහිර පළාත)
පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රවේශය