SLgovLogo සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය - බස්නාහිර පළාත
சுகாதார சேவை பணிப்பாளர் காரியாலயம் - மேல் மாகாணம்
Office of the Provincial Director of Health Services - Western Province
SLgovLogo
මුල් පිටුව ටෙන්ඩර් සහ මිලදී ගැනීම්
සංඛ්යාලේඛන
ඩෙංගු උණ

බස්නාහිර පළාතේ දැනට පවතින වසංගත රෝග අතරින් ඩෙංගු ප්‍රමුඛස්ථානයක් ගනී. මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන අතර බහුතරයක් වාර්තා වන්නේ බස්නාහිර පළාතෙනි. 2014 වසරේ සිට මේ දක්වා ඩෙංගු රෝගීන්ගේ ව්‍යාප්තිය මෙසේය.

 

කොළඹ ගම්පහ කළුතර බස්නාහිර පළාත ජාතික මට්ටම
2014 11,067 8,777 2,049 21,893 47,502
2015 7,245 7,130 3,502 17,875 29,777
2016 13,045 7,683 3,502 24,230 55,150
2017 28,547 31,647 10,961 71,132 186,101
2018 10,258 5,857 3,155 19,270 51,659
2019 20,718 16,573 8,395 45,686 105,049
2020 4,257 2,666 1,810 8,733 31,162
ජූලි දක්වා
2021
2,288 971 586 3,845 10,424

 

2017 වසරේ රට පුරා ඩෙංගු වසංගත තත්ත්වය පැවති අතර ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වූ රෝගීන්ගෙන් බහුතරය බස්නාහිර පළාතෙන් වාර්තා විය. එම වසරේ මරණ දෙසිය දහයක් (210) වාර්තා විය. මෙම තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකයේ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන යටතේ අඛණ්ඩව කටයුතු සිදු කරන ලදී. ඩෙංගු හදිසි ආපදා තත්ත්වය යටතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පිළියන්දල, තලංගම සහ වෑතර ප්‍රාදේශීය රෝහල්වලත්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කිරිබත්ගොඩ සහ මීරිගම ප්‍රාදේශීය රෝහල්වලත්, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පානදුර සහ හොරණ මූලික රෝහල්වලත් හදිසි ඩෙංගු ප්‍රතිකාර ඒකක ස්ථාපිත කරන ලදී. මේ සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් වෛද්‍ය උපකරණ රේඛීය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ලබා දී ඇති අතර අන්තර් රෝහල් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කිරීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. ඒ වගේ ම පෞද්ගලික රසායනාගාර සේවාවලින් රසායනාගාර වාර්තා ගන්නත් අවසර දුන්නා. ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන් වෙනුවෙන් 2017 වර්ෂයේ රුපියල් 4,001,500.00 වැය කර ඇත.

 

නිරිත දිග මෝසම් වර්ෂාවත් සමඟ ඩෙංගු වසංගත තත්ත්වයක් ඇතිවීම වැලැක්වීම සඳහා ඩෙංගු වසංගත තත්ත්වය අවම කිරීමේ අරමුණින් අධි අවදානම් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාසවල විශේෂ මදුරු මර්දන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. මෙහිදී අවදානම් සහිත සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශ සහ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසවල ආගමික සිද්ධස්ථාන, පාසල් සහ රාජ්‍ය ආයතන, කර්මාන්තශාලා සහ නිවාස පරීක්ෂාවට ලක් කරන ලදී. රෝග මර්දන සහකාරවරුන් සහ මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් විසින් මෙම පරීක්ෂාව සිදු කළ අතර ඔවුන් රෝග නිවාරණයට අදාළ උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.

 

එසේම මේ වන විට බෞද්ධ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කර ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන පිළිබඳව විහාරස්ථානවල සහ දහම් පාසල්වල ස්ථාන පරීක්ෂා කර එම තත්ත්වයන් වැළැක්වීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් ගම් මට්ටමින් විශේෂ වැඩසටහන් සකස් කර ඇත. ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති හරහා මෙන්ම රාජ්‍ය ආයතන හරහා. එමෙන්ම ඩෙංගු බහුලව පවතින සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාශවල අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කළා. (උදා: කොළොන්නාව, දෙහිවල, මොරටුව, බොරලැස්ගමුව, පිළියන්දල සහ මහරගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාසවල ලට්ට ලොට්ට වැඩසටහන). ඊට අමතරව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය මගින් බස්නාහිර පළාත සඳහා ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කර ඇති අතර, ඒ අනුව කොළඹ, ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවල ඩෙංගු මර්දන කටයුතු සිදුවේ. මේ සඳහා 2018 වර්ෂයේ රුපියල් 5,304,500.00 වටිනා ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇත.

 

Visitor count to this page:  30
 
ලිපිනය: ඇමතුම් විස්තර: බාහිර සබැඳි: තොරතුරු පද්ධති:

මාලිගාවත්ත ලේකම් කාර්යාලය ගොඩනැගිල්ල,
තැ. පෙ. 876
කොළඹ 10

දුරකථන:- +94112434660
ෆැක්ස්:- +94112478872
ඊමේල් :- info@healthdept.wp.gov.lk  

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය - සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
රජයේ තොරතුරු මධ්යස්ථානය
ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය (බස්නාහිර පළාත)
පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රවේශය